"Botany"pot

''BOTANY'' ROUND SUCCULENT POT_SBR

''BOTANY'' ROUND SUCCULENT POT_SBR

【2号鉢目安】限りなく有機物に近い、自然由来のポット
¥1,100
''BOTANY'' ROUND SUCCULENT POT_ BCR

''BOTANY'' ROUND SUCCULENT POT_ BCR

【2号鉢目安】限りなく有機物に近い、自然由来のポット
¥1,100
''BOTANY'' RECTANGLE SUCCULENT POT_SGN

''BOTANY'' RECTANGLE SUCCULENT POT_SGN

【2.5号鉢目安】限りなく有機物に近い、自然由来のポット
¥858
''BOTANY'' SQUARE SUCCULENT POT_BYL

''BOTANY'' SQUARE SUCCULENT POT_BYL

【3号鉢目安】限りなく有機物に近い、自然由来のポット
¥1,100
''BOTANY'' SQUARE SUCCULENT POT_CHA

''BOTANY'' SQUARE SUCCULENT POT_CHA

【3号鉢目安】限りなく有機物に近い、自然由来のポット
¥1,100